Çeviri Ve Çevirmenlik

-

Çeviri Ve Çevirmenlik

Çevirmenlik Günümüz adıyla çevirmenlik; farklı dilleri konuşan insanların aynı paydada buluşmasını sağlayan, kültürler arası köprü görevi göreven, geçmişin miraslarını ve bugünün farklı dillerini kendi diline kazandırma işidir çevirmenlik. Çevirmenlik, çevirici, tercüman, mütercim nesiller boyu birçok farklı isimle anılmıştır çevirmenler ama döneminin vazgeçilmezi olmuşlardır. Günümüzde daha çok iş dünyası ve politik dünyanın başvurduğu çevirmenler, kültürel işlerle de ön plana çıkmaktadır. Bugün, geçmişin anlaşımasındaki en büyük rollerden birine sahiptir çevirmen. Bugün çok büyük yasal ve kanunlarla korunan bir meslek olmasa da antik çağlarda oldukça saygın ve korunan bir meslek idi. Mısır medeniyetindeki hiyerarşik düzende çevirmen Rahipten hemen sonra gelirdi yani ülkenin üçüncü adamı konumundaydı. Soylular dahi çevirmenlerden sonra gelirdi. Öyleki bir dönem çevirmenleri rahiplik statüsüne yükseltmişlerdi. Mezepotamya uygarlığı döneminde bu denli önem verilen bir mesleğin günümüzdeki konumu tartışmaya açıktır. Kültürel etkileşimler çevirmenler sayesinde meydana gelmiştir. Bugün çevirmenliğin en çok hissedildiği yerler iş dünyası ve siyasi dünyadır. Farklı dillerde satış yapan büyük firmaların her daim çeviriye ihtiyaçları vardır. Bu noktada çevirinin alt kollarından olan yerelleştirme devreye girer. Örneğin X firmasının Türkiye'de satış yapabilmesi için bu ülkenin kültürünü, hassasiyetlerini, örflerini bilmesi gerekmektedir. Bu noktada sadece piyar çalışması yapmak yeterli değildir. Bu çalışmayı doğru bir çeviriyle yani yerelleştirmeyle desteklemesi gerekmektedir. Bu noktada Avrupa devi teknoloji firmasının yanlış reklam çalışmaları kendilerine pahalıya maal olmuştu. Birçok büyük şirket reklama dolayısıyla çeviriye yatırım yapmaktadır. Bunun üstüne giden firmalar her daim kazanmaktadır. Bunun örneklerini görmek için televizyon veya web sitelerinde rastgele yabancı bir firmanın reklamını izlemek yeterli. Çevirmenliğin en hassas noktası ise siyasi kanadıdır. Bu kanat hatayı asla kabul etmez. Bu yüzden çevirmenlerin diken üstünde olduğu aynı zamanda büyük saygı gördüğü yerlerden biridir siyasi arenalar. Ne yazık ki geçmişte çeviri hataları yüzünden yaşanan birçok krize şahit olduk. Bu krizlerin bir sonucu olarak Japonya atom bombasına maruz kaldı. Bazı krizler her zaman tartışmaya açıktır ve fakat bu durum tarihe "çeviri hatası yüzünden atom bombası yedi" olarak geçti. Çevirmenliğin ve çevirinin birçok alt başlığı bulunmaktadır. Çevirmenliğin alt başlığı şu şekildedir: 1. Tercüman 2. Mütercim Çevirmenler aslında kendi içinde tercüman ve mütercim olmak üzere ikiye ayrılır. Tercüman, sözlü iletişimi sağlayan, sözlü çeviri yapan konuşmacının yanında veya kabinde yer alarak sözlü bir şekilde iletişimin sağlanmasına destek olan kişiye denir. Mütercim ise daha çok yazılı kaynakları çeviren kişiye denir. Mütercimler daha çok reklam metinleri, oyun çevirileri, edebi çeviriler, tıp metinleri vb. birçok metni çevirir. Aslında bir bütün olarak bakıldığında mütercim ve tercüman aynı kişilerdir sadece biri kağıt üzerinde diğeri sözlü olarak çeviri eylemini gerçekleştirmektedir. Kısaca konuyu toparlamak gerekirse: Çevirmenlik mesleği kültürler arası iletişimi sağlayan yüce bir meslektir. Çeviri ise uzmanlık alanlarının bol olduğu, bir metnin (sözlü/yazılı) kaynak dilden erek dile aktarılmış halidir. Bu durum bazen kaynak metne tamamen bağlı kalınarak yapılabilindiği gibi çevirmen insiyatifine de bırakıldığı durumlar olmaktadır.

1
0
0
0
0
0
0

comment-ollang OLLANG ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın

ollang-avatar

FACEBOOK ÜYELERİ NE DİYOR?