Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği - TÜÇEB

-

TÜÇEB NEDİR VE NE İŞ YAPAR

TÜÇEB Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği (TÜÇEB) 2010 yılında çeviri bölümü öğrencilerini bir çatı altında toplamak, öğrencilerin sorunları üzerine düşünüp onlara çözüm bulmak, çevirmenlik mesleğini özgün bir meslek olarak kabul ettirmek ve çevirmenlerin yaşadığı sorunları kamuoyuyla paylaşmak temelleri üzerine kurulmuş bir öğrenci birliğidir. Birçok kurum, kuruluş ve dernekle işbirliği ve dayanışma halinde ortak projeler yürütmeye devam eden Birlik, aynı zamanda çeviri öğrencileri, çeviri sektörü ve akademik çevre arasında bir köprü oluşturmaktadır. Sonuncusu 28 Nisan 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen 7 tane çalıştaya ve farklı iller ve üniversitelerde birçok etkinliğe imza atmışlardır. "Nasıl daha iyiye gidilir?" sorusunu temelinde barındıran Birlik, sektörün gelişimi için bir araya gelir. Genç beyinler, okulllarda hangi eğitimlerin daha yararlı olacağını tartışır aynı zamanda çeviri dünyasının tartışmalarına dahil olup kendi penerelerinden çeviri dünyasının tartışmalarına dahil olurlar. Çeviri öğrencilerinin hem mesleklerini hem de bölümlerini koruma altına alıp geliştirmek için yapmış olduğu bu girişimler sayesinde ülkemizde çeviri adına güzel gelişmelere ışık tutmuştur. Haklarında çok fazla şey yazılıp, çizilse de onları tanımlamak için yine en iyi onlar tanımlar kendilerini: "Çeviri hem bir meslek olarak sektörel düzlemde tartışılmakta hem de bir bilim dalı olarak ülkemizde ve dünyada varlığını daha baskın şekilde hissettirmektedir. Çeviriye verilen önem de günden güne artmaktadır. Öyle ki her geçen yıl Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde Mütercim Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri açılmakta ve çeviri eğitimi vermektedir. Çeviri bölümlerinde eğitim gören biz geleceğin çevirmenlerinin henüz öğrencilik yıllarımızdayken alanımızın sorunları üzerinde düşünmesi ve bu sorunlara çözüm üretmesi gerekmektedir. Gelecekte aynı sektörü paylaşacak olan bizler, karşılaşabileceğimiz bu sorunlar karşısında bir araya gelmeli ve sürekli iletişim halinde olarak önlemler almalıdır. Türkiye’de Çevirmenlik Mesleğini özgün bir meslek olarak kabul ettirmek ve çevirmenlerin yaşadığı sorunları kamuoyuyla paylaşmak noktasında biz öğrencilere de önemli görevler düşmektedir. Alanımıza saygınlık kazandıracak, nitelikli işler yapacak ve en önemlisi Türkiye’deki çeviri öğrencilerini tek bir çatı altında toplayacak bir BİRLİĞE olan ihtiyaç her geçen gün gözle görülür bir şekilde artmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz hususlar doğrultusunda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde okuyan çeviri bölümü öğrencileri olarak bir BİRLİK dâhilinde birleşme kararı aldık. Bu amaçla 8 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul’da Beykent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’nden temsilcilerin katıldığı; 29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’nden temsilcilerin katıldığı; 5 Haziran 2010 tarihinde yine İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’nden temsilcilerin katıldığı; 05 Aralık 2010 tarihinde Okan Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi temsilcilerinin katıldığı bir dizi toplantılar gerçekleştirdik. Toplantılar sonucunda katılımcı bütün üniversite temsilcileri, böyle bir BİRLİĞİN hem çeviriye hem çevirmenlik mesleğine hem de çeviri öğrencilerine büyük katkılar sağlayacağı konusunda fikir birliğine vardılar. Bu BİRLİK kapsamında üzerimize düşen bilinçlenme ve bilinçlendirme çalışmalarının çeşitli vasıtalarla yürütülmesi planlanmaktadır. Bunun yanında BİRLİĞİN çeviri öğrencisi-akademik çevre ve çeviri öğrencisi-çeviri sektörü arasında bir köprü işlevi de görmesi öngörülmektedir. Öncelikli amaçlardan biri mevcut sorunların bilimsel bir temelde saptanması, oluşturulacak araştırma komisyonlarıyla detaylı bir şekilde ortaya koyulması ve elde edilen bu bilgiler ışığında sorunlara çözüm üretmek için gerekli bütün kanalları, mekanizmaları harekete geçirmek için çalışmaktır. Ayrıca meslek alanımızla ilgili ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarla dayanışma, paylaşım, işbirliği ve ortak projeler gerçekleştirmek de amaçlar dâhilindedir. Temel anlamda belirtmek gerekirse, TÜÇEB, bilinçli bir nesil yetişmesi için çaba harcamak niyetindedir. TÜÇEB, yukarıda adı geçen üniversitelerle birlikte kurulma aşamasını büyük noktada tamamlamış, soyut fikirleri bir tüzükte somutlaştırmıştır ve diğer üniversiteleri de bu projeye dâhil etmek için çabalamaktadır; zira amaçların gerçekleştirilebilmesinde bütün üniversitelerin etkin katılımı, BİRLİĞİ daha güçlü kılacaktır. Yakın bir zamanda internet sitemiz ve forumumuz aktif hale gelecek, Mart 2011’de ise büyük bir açılış etkinliği düzenlenecektir. Çevirmenlik mesleğini mevcut konumundan kurtarıp hak ettiği saygınlığı ona kazandıracak olan bütün çevirmen adaylarını bu birliğe davet ediyoruz. Hep Birlikte Güzel İşler Çevirmek Dileğiyle.. TÜÇEB" TÜÇEB, bugün sadece çeviri öğrencilerinin değil, çeviri sektöründeki birçok firmanın beğenisini ve ilgisini kazanmış bir topluluktur. Öyle ki toplantılarına birçok firma sahibi de katılmaktadır. Çevirmenlik mesleğinin her daim daha ileriye taşınmasında rol oynayan bu Birlik şüphesiz ki, çeviri tarihinin kilometre taşlarından olmaya aday en önemli birliklerden bir tanesidir.

1
0
0
0
0
0
0

comment-ollang OLLANG ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın

ollang-avatar

FACEBOOK ÜYELERİ NE DİYOR?