Dosyanız için noter tasdiğine ihtiyaç var mı?

Noter kime denir?

Noterler onaylanması veya tescillenmesi gereken işlemleri tescilleyerek işleme koyar ve belgelere resmi statü verir. Noterlik bir kamu hizmetidir. Noter olabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak gerekmektedir.Noterler belge, evrak, imza, işaret, mühür ve tarih onaylayabilir. Noter onaylı olmayan tercüme eser geçerlilik kazanamaz.

 

Noter tasdiği nedir?

Noter tasdiği, tercümesi yapılan belgeleri vereceğiniz makam, resmi onay istediğinde noterler tarafından yapılan onay işlemidir.

 

Yeminli tercüman kime denir?

Yeminli tercüman, T.C vatandaşlığına sahip olan ve çeviri yapacak düzeyde bildiği bir dili resmi belgeler yardımıyla kanıtlayıp, noter huzurunda yemin ederek çalışan tercümanlardır. Yeminli tercümanlar, yazılı veya sesli olarak yapacakları çevirilerde aslına uygun çeviri yapıp kimsenin baskısı ve etkisi altında çalışmayacakları için yemin ederler.

 

Yeminli tercüme nedir?

Yeminli tercüme yemiinli tercüman tarafından imzalanıp mühürlenmiş tercümedir.Yeminli tercüme gerektiren belgeler; mahkeme kararları, diploma, pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet, boşanma kararları, evlilik cüzdanı, transkript, tapu belgeleri, ticari sözleşmeler, patent belgeleri, hukuki belgeler, şirket faaliyet raporu, emeklilik belgeleri, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri gibi belgelerdir.

 

Dosyanız için noter tasdiğine ihtiyaç var mıdır?

Noter onaylı tercüme, bir belgenin güvenilir ve konusunda uzman yeminli tercümanlar tarafından aslına birebir uygun bir şekilde çevrilmiş olduğunu yasal olarak kanıtlayan belgedir. Eğer bir tercümede noter onayı yoksa tercümenin güvenilirliği yasal olarak ispatlanmamış demektir. Tercüme edilmiş bir belgenin noter onayı alabilmesi için yeminli tercümanlar tarafından çevrilmiş, usulüne uygun bir şekilde imzalanmış ve kaşelenmiş olması gerekmektedir. Yeminli tercüman tarafından çevrilmiş bir belge ancak o tercümanın yeminini ettiği noter tarafından onaylanabilir. Yeminli tercümanın imza ve kaşesi bulunan belgeler her noterde geçerli değildir.

Noter onaylı tercüme ile yeminli tercüman onaylı tercüme farklıdır. Bir belgenin sadece yeminli tercüman tarafından onaylanmış olması isteniyorsa, yeminli tercüman imzası ve kaşesi yeterlidir. Eğer tercümenin noter onaylı olması şart koşulduysa önce yeminli tercüman tarafından imzalanıp kaşelenmesi, sonra yeminli tercümanın bağlı bulunduğu noter tarafından noter onayı verilmesi gerekmektedir. Eğer apostil onayı olması gerekiyorsa, belgenin önce yeminli tercüman tarafından imzalanıp kaşelenmesi, sonra noter tarafından onaylanması, daha sonra illerde valilik tarafından, ilçelerde ise kaymakamlık tarafından apostil işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bir belgenin noter onaylı mı olacağı yoksa sadece yeminli tercüman onaylı mı olacağı, belgenin verileceği kuruma göre değişiklik gösterir. Bazı kurumlar bazı belgeler için sadece yeminli tercüman onayı isterken bazı kurumlar belgenin noter onaylı olmasını şart koşabilir.

 

Apostil nedir?

Apostil, bir ülkede düzenlenen bir belgenin başka bir ülkede yasal gerçekliğinin olmasını sağlayan bir onaydır. Apostil kuralları 6 Ekim 1961 yılında Lahey Anlaşması’nda belirlenmiştir. Bu anlaşmanın amacı sözleşmede yer alan ülkelerin herhangi birisinden alınan resmi bir belgenin prosedürler veya diplomatik mercilerle uğraşmaya gerek kalmadan anlaşmada yer alan diğer ülkelerde de kullanılabilmesini sağlamaktır. Belgenin apostil işleminin, belgenin düzenlendiği ülkede yaptırılması gerekmektedir.Cumhuriyet savcılıkları, mahkeme katipleri, mahkeme icra daireleri dahil olmak üzere yargı mercileri veya mensubu memurlar tarafından düzenlenen belgelere apostil işlemi uygulanmak zorundadır.Noterlikten temin edilmiş belgelere de apostil işlemi uygulanması gerekmektedir. Direkt olarak ticaret veya gümrük işlemleri ile ilgili belgeler, diplomatik ve konsolosluk belgeleri ile birlikte nüfus kayıt örneği, diploma, doğum ve ölüm belgeleri de apostil işlemi uygulanması gereken belgeler sınıfına girmektedir. Bir belgeye apostil şerhi uygulanmadan önce yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilip daha sonra ise yeminli tercümanın yemin zaptının bulunduğu noterde onaylatılması gerekmektedir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir